/ /
Kleine Blusmiddelen
/
3 jaar geldig

Kleine Blusmiddelen

€ 150,00

A boy wearing a fireman's helmet near a fire truck.

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie. 

Theorie: Verbranding en blussing; Branddriehoek/ vijfhoek; Wat te doen bij brand; Tactiek van brandbestrijding; Blusmethoden; Blusstoffen; Gebruik draagbare (kleine) blusmiddelen; 112 melding; Algemene regels. 

Praktijk: Persoonlijke veiligheid; Verschil in blusstoffen (CO2/Sproeischuim); Vaardigheidstraining blustoestellen; Aflegsysteem; Blussen met water- en schuimvoerende armaturen. 

Studiemateriaal volledig verzorgd.

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie