Er is nog plek, neem contact met ons op!

Monteur steigerbouw

Meertalig (NL / EN / TU / HO)

€ 1050,00

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie met lunch. 

 

Theorie en praktijk: 

  • Het alarmeren van bedrijfshulpverleners en algemene hulpverleners
  • De rol van bedrijfshulpverleners als eerste hulpverleners
  • Eerste hulp bij uitwendige wonden, brandwonden, oogletsel, kneuzingen, verstuikingen, botbreuken, en ontwrichtingen
  • Reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator)
  • Andere spoedeisende hulpmaatregelen
  • Brandpreventie en gevaren bij brand
  • Taken van de BHV-er bij brand en ontruiming

Studiemateriaal volledig verzorgd.

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie