/
Taxi
/
8 dagdelen en 5 uur praktijkles​

TAXI

€ 1500,00

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie.

Theorie: Administratie en documenten; wet- en regelgeving; ritvoorbereiding; verantwoorde en veilige verkeersdeelname; optreden bij stremmingen en/of ongevallen; communicatie; klantgerichtheid en beroepshouding; conflictsituaties en eigen gedrag; klachtenprocedure; navigatie en topografie; verkeersregels- borden en de algemene voorwaarden voor taxivervoer. 

Praktijk: Het praktijkleren bestaat uit het oefenen om zonder gebruik van navigatie te kunnen rijden naar een vijftal vooraf bekende adressen. Het juist aanrijden en laten uitstappen aan de zogenaamde veilige kant. Mondeling kunnen uitleggen wat te doen bij storingen auto en of ongevallen en of ongevallen. En in het algemeen veilig voet en soepel kunnen bewegen in het verkeer. De klant op een correcte manier en tijdig informeren omtrent veranderingen file en of weg- doorbrekingen.

Studiemateriaal volledig verzorgd.

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie