3 jaar geldig

GASMETEN

€ 475,00

Technician and engineer inspecting and measuring the engineering values of oils

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie met lunch. 

Theorie: Algemeen (basisbegrippen en Chemiekaart); Wetgeving (Wettelijke bepalingen); Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s); Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infrarood sensor, PID sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, ingezet gebieden gasdetectieapparatuur). 

Praktijk: Het verrichten van gasmetingen; Gebruik van meetapparatuur en benodigde hulpmiddelen. 

Studiemateriaal volledig verzorgd

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie