/ / /
Herhaling EHBO
/
1 jaar geldig

Herhaling EHBO

€ 150,00

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie met lunch. 

Theorie en praktijk: 

Niet spoedeisende eerste hulp; wat te doen bij wonden; oogletsel; kneuzingen; verstuikingen; botbreuken; ontwrichtingen; wervelletsel; brandwonden. Spoedeisende eerste hulp: wat te doen bij levensbedreigend letsel; reanimeren; AED gebruik; verslikking; bloedingen; shock; angina pectoris; hartinfarct; beroerte; suikerziekte; epileptische aanval; hersenletsel. 

Studiemateriaal volledig verzorgd

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie