1 jaar geldig

BHV Herhaling

€ 150,00

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie met lunch. 

Theorie en praktijk: Alarmeren van bedrijfshulpverleners en algemene hulpverleners; De bedrijfshulpverlener als eerste hulpverlener; Behandelen van uitwendige wonden en brandwonden; Behandelen van oogletsel; Behandelen van kneuzing, verstuiking, botbreuken en ontwrichting; Reanimatie en gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator); Overige spoedeisende hulp; Brand en de gevaren bij brand; Taak van de BHV-er bij brand; Voorbereiding van een ontruiming; Taak van de BHV-er bij een ontruiming. 

Studiemateriaal volledig verzorgd.

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie