3 jaar geldig

Herhaling BUITENWACHT – MANGATWACHT

€ 350,00

Gladiator helmet lying on anvil among fire and smoke

OPLEIDING & TRAINING

Theorieles, praktijkles en oefentoetsen op locatie met lunch. 

Theorie: Algemeen (basisbegrippen); Wetgeving (Arbowet); Veiligheid (algemene veiligheid- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie).

Praktijk: Communicatie met opdrachtgever/ vergunninghouder, uitvoerend medewerker en operator; Uitvoering voor werkzaamheden(vluchtrichting bepalen, afwijkingen en gevaren signaleren en procedures toepassen); Uitvoering tijdens werkzaamheden (gevaarlijk gedrag signaleren, registratie van medewerkers, handelen bij veranderende omstandigheden); Uitvoering bij afsluiten werkzaamheden (procedure toepassen bij afsluiten); Uitvoering bij noodsituatie (procedures toepassen bij alarm, noodplan reddingsplan en evacuatie).

Studiemateriaal volledig verzorgd.

GELDIGHEID, DUUR EN LOCATIE

meer informatie